YLLÄPITO

Myynti 040 450 3910    sales@buildercom.fi

BEM-Ylläpito

Kiinteistöylläpidon tietopalvelu

Kiinteistöylläpidon tietopalvelu kiinteistöjen koko elinkaaren ajalle.
BEM-Ylläpito tarjoaa työkalut kiinteistön hoito- ja huoltotoimen, tila- ja laitetietojen, kunnossapidon ja sisäilma-asioiden hallintaan sekä kiinteistön auditointeihin.
Palvelu on Suomen Rakentamismääräyskokoelman huoltokirjalle asetettujen vaatimusten mukainen.

Palvelua voi täydentää BEM-Kiinteistöhallinnon tuotteilla: BEM-Kiinteistötiedot, BEM-Dokumenttiarkisto, BEM-Sopimukset, BEM QR-koodit, BEM-Dynaamiset käyttöoikeudet sekä BEM-SSO.

BEM-Hoito ja Huolto

 • Tehokas tietopalvelu kiinteistöhoidon suunnitteluun, valvontaan ja dokumentointiin
 • Määräaikaishuoltojen ja tarkastusten oikea-aikainen suorittaminen
 • Historiatiedot luettavissa ja seulottavissa
 • Läpinäkyvyyttä huoltotyön suorittamiseen
 • Tyytyväisempiä tilan käyttäjiä
Käyttöpäiväkirja

Käyttöpäiväkirja

BEM-Käyttöpäiväkirja on työkalu huoltohistorialtaan olennaisten havaintojen kirjaamiseen. Tehokkaalla tiedonhallinnalla saadaan merkittävä määrä arvokasta hiljaista tietoa hyötykäyttöön.

Palvelupyynnöt

BEM-Palvelupyynnöt tarjoaa tilan loppukäyttäjälle helpon tavan ilmoittaa ei-kiireellisistä havainnoista ja jättää yhteydenottopyyntöjä kiinteistönhoidolle. Ilmoitusten lähettäminen, käsittely, seuranta sekä raportointi onnistuvat myös mobiilisti tabletilla tai älypuhelimella.

Palvelupyynnöt
Huoltokalenteri

Huoltokalenteri

BEM-Huoltokalenteri on helppokäyttöinen työkalu kiinteistön ennakoivan huoltotoiminnan suunnitteluun, seurantaan ja raportointiin. Suunnitelmallisella toiminnalla arvaamattomat ja kiireiset vikatilanteet vähenevät, jolloin kiinteistöylläpidon korjauskustannukset pienenevät.

Sisäilmaseuranta

BEM-Sisäilmaseuranta tarjoaa helpon ja nopean tavan dokumentoida eri rakennuksiin tehtävät sisäilmaselvitykset. Toiminto tarjoaa dokumentoinnin lisäksi neliöpohjaisen raportoinnin rakennuksen tilasta sisäilmaseurannan näkökulmasta.

Sisäilmaseuranta
Erillisveloitettavat työt

Erillisveloitettavat työt

BEM-Erillisveloitettavat työt tarjoaa helpon ja nopean tavan hyväksyä ja dokumentoida kiinteistön ylläpitoon kuuluvat työtehtävät, jotka eivät kuulu kiinteistönhoitosopimuksen piiriin.

BEM-Tilat ja järjestelmät

 • Tilatiedot ja materiaalien hoito-ohjeet sekä koneiden tekniset tiedot helposti löydettävissä ja ylläpidettävissä
 • Tila- ja laitekohtainen huolto- ja vikahistoria hyödynnettävissä

Tilatiedot

BEM-Tilatiedot on ratkaisu kiinteistön tilatietojen hallintaan ja raportointiin. Tehokkaat tiedonhakuominaisuudet yhdessä helpon tietojen ylläpidon kanssa tekevät tilatietojen hakemisesta vaivatonta.

Järjestelmätiedot

Järjestelmätietojen avulla kiinteistön koneiden ja laitteiden teknisen tiedon hallinta on helppoa ja nopeaa. Arvokas huolto- ja vikahistoria sekä tekninen dokumentaatio on kootusti yhdessä paikassa tietoa tarvitsevien käyttäjien käytettävissä.

BEM-Kunnossapito

 • Kunnossapitosuunnitelmasta todellinen kunnossapito-ohjelma
 • Terveellisiä ja turvallisia tilaratkaisuja

“Meille on tärkeintä, että Buildercomin ratkaisu kattaa kiinteistön koko elinkaaren suunnittelusta ylläpitoon asti.”

Kari Alatalo, asiantuntija/rakennuttaminen, Senaatti-Kiinteistöt

BEM-Tutkimukset ja katselmukset

 • Tietopankki mm. kiinteistön sisäilmaongelmista ja kosteusvaurioista
 • Kaikkien kiinteistöön liittyvien tutkimusten ja katselmuksien dokumentointi yhteen paikkaan
 • Tiedon jakaminen vaivattomasti kaikille niille tahoille, jotka tietoa tarvitsevat
 • Tutkimusten edistymisen ja toimenpiteiden toteutuksen seuranta

”BEM-Tutkimukset ja katselmukset on organisaation sisäilmatyöryhmän työkalu, josta löytyy vaivattomasti kaikki kohteessa suoritetut tai käynnissä olevat selvitykset erilaisin hakusanon tai raportointitoimintojen avulla. Palvelun käyttö yhtenäistää toimintatapoja, joiden avulla parannetaan kiinteistöjen kuntoa, niiden elinkaaren aikaista tuottoa sekä ennen kaikkea varmistetaan tilojen terveellisyys.”

Petri Salo, myynti- ja asiakkuusjohtaja, Buildercom Oy

Kiinteistöjen mobiilitarkastukset

BEM-Tarkastukset

Kaikki kiinteistön tarkastukset helposti suoraan kohteessa mobiililaitteella ilman erillisiä sovelluksia. Valmiiden tarkastustoimintojen lisäksi räätälöimme juuri tarpeidenne mukaiset tarkastukset.

 • Mm. huoneistotarkastukset [lataa esite BEM-Huoneistotarkastus], ulkoaluekierrokset, laadun arvioinnit, isännöitsijäkierrokset, säännösten edellyttämät tarkastukset
 • Asiakastarpeiden mukaisten tarkastusten räätälöinti
 • Lue lisää

MENESTYSTARINOITA

”Buildercomin ohjelmistopalvelut Keskisuomalainen Oyj:n kiinteistöjen ylläpidon tukena jo yli 10 vuotta”

Jani Virtanen, kiinteistöpäällikkö, Keskisuomalainen Oyj

Haluatko tehostaa kiinteistöjesi ylläpitoa?

Ota yhteyttä osaavaan myyntitiimiimme, niin palaamme nopeasti asiaan!