Johdon katsaus 2003

Projektitietojärjestelmät ovat tulleet jo osaksi rakennushankkeiden arkipäivää. Puolueettomalla tutkimuksella (ProCE tutkimusprojekti 2000-2002 Tekes / VTT) on osoitettu kiistattomat hyödyt, joita näillä välineillä osaavien käyttäjien toiminnan kautta syntyy. ”Suorat kustannushyödyt ovat noin kaksinkertaiset ja epäsuorat jopa 20-kertaiset käyttökuluihin verrattuina”.

Enää ei varsinaisesti keskustella siitä, hyödynnetäänkö hankkeissa sähköistä tiedonsiirtoa vaan pyritään löytämään se taso, jolla projektin osapuolet pystyvät toimimaan eri kokoisissa ja laatuisissa hankkeissa mahdollisimman tuottavasti. On jopa ollut tapauksia, joissa osapuolten kyky hoitaa asioitaan näillä välineillä on noussut merkittävään rooliin valittaessa toteuttajia hankkeille. Nyt kun laitteet, yhteydet tai ohjelmistot eivät enää ole kompastuskiviä nouseekin käyttäjien osaaminen ja halu osallistua tähän uuteen maailmaan merkittäväksi tekijäksi tämän päivän menestyjiä valittaessa.

Suuret hankkeet näyttävät suuntaa
Buildercom on mukana useissa suurissa hankkeissa niin kotimaassa kuin Baltiassakin. Referenssikohteistamme merkittävimmäksi muodostuu lähivuosien suurin infra-hanke Suomessa; Oikorata Keravalta Lahteen. Tämä jättihanke tulee muodostamaan merkittävän näytön paikan sähköiselle tiedonsiirrolle jo pelkästään kokonsakin puolesta. Lähes 2 miljardin markan ( yli 350 miljoonaa euroa ) hanke koostuu 75 kilometristä rautatietä alusrakenteineen, kahdeksastakymmenestä sillasta sekä kahdesta uudesta rautatieasemasta ja kestää yli neljä vuotta. Hankkeen osapuolten kunnianhimoisena tavoitteena on hoitaa kaikki näiden osaprojektin johtamiseen liittyvä tiedonhallinta suunnittelusta toteutukseen ja radanvieruskuntien tiedottamiseen saakka hyödyntäen Buildercomin palvelua.

Suunnittelun ja toteutuksen tiedosta elinkaaritiedoksi
Olemme solmineet erittäin merkittävän yhteistyösopimuksen teollisuutemme ykkösnimiin kuuluvan Rautaruukki Oy:n kanssa. Tämän yhteistyön tavoitteena on varmistaa alati kehittyvän ja muuttuvan teollisuusympäristön suunnittelu- ja toteumatietojen siirtyminen kiinteistöjen elinkaaren aikaisen ylläpito- ja käyttöprosessin lähtötiedoiksi ilman lisätyövaiheita. Raahen tuotantolaitosten valtavat rakennusmassat uudistuvat jatkuvasti ja muutossuunnitelmien lähtötietojen ajantasaisuus ja käytettävyys ovat avainasioita ratkottaessa uusia toimintamalleja. Buildercomin kokonaisratkaisu suunnittelunhallinasta huoltokirjaympäristöön ja digitaaliseen arkistoon ovat ratkaisu niin tämänkaltaisten jättikohteiden kuin pienempienkin toimijoiden välineeksi.

Rutiinien hoitaminen osaksi laadunhallintaa
Buildercomin palvelujen käyttäjinä on tällä hetkellä niin vakiotuotannon rutiinien hoitamiseen ratkaisuja tarvitsevat kuin erilaisten tapauskohtaisesti sovellettujen tuotteiden käyttäjätkin. Suurinta etua saadaan silloin, kun Buildercomin ratkaisu helpottaa rutiinitoimintoja, poistaa virheitä ja unohtamista, nopeuttaa tiedonkulkua sekä dokumentoi väsymättömästi kaiken sen kautta kulkeneen tiedon ja tehdyt toiminnot. Usein toistuvat pienet tehtävät edellyttävät erittäinkin tarkkaa dokumentointia. Esimerkkinä tämänkaltaisesta toiminnasta voidaan pitää vaikkapa työsuojelutarkastusta tai laadunvarmennuksen työvaiheen vastaanottokierrosta. Niiden aikana tehdään satoja, jopa tuhansia havaintoja. Ongelmaksi voi muodostua poikkeamien luotettava rekisteröinti, niiden analysointi, tiedottaminen vastuuosapuolille, tilastointi ja korjaustoimenpiteiden seuranta. Buildercom on yhdessä viranomaisten kanssa kehittänyt rakennushankkeissa yleisesti käytössä olevaan TR-mittaustapaan soveltuvan tuotteen, jossa havainnot voidaan tehdä jopa kämmenmikrolla työmaakierroksen aikana. Tehdyt merkinnät siirtyvät puhelinkortin avulla palvelimelle, joka rekisteröi havainnot ja tekee tarpeelliset toimenpiteet lähettäen ilmoitukset poikkeamista osapuolille joko sähköpostilla tai tekstiviestinä matkapuhelimeen. Samaa toimintamallia on sovellettu myös laadunvarmennukseen niin itselle luovutusvaiheessa kuin työsuoritusten vastaanotossakin.

Buildercomin konsepti kattaa rakentamisen kentän
Jo vuodesta 1998 kehitetty projektitiedonhallintajärjestelmä kattaa pienten yksittäisten kohteiden tiedonhallintatarpeet siinä missä useampivuotisten jättiprojektienkin erityisvaatimukset. Näin kattava ja vaativa kehitystyö ei olisi mahdollista ilman laajaa yhteistyöverkostoa. Olemme olleet mukana Tekesin Vera-ohjelmassa sen alkumetreistä lähtien ja kehityshankkeissamme resursseina ovat olleet mm. VTT sekä tunnetuimpien koulutusorganisaatioiden osaajia. Saamme merkittävää palautetta tällä hetkellä satoihin nousevan asiakasjoukkomme asiantuntijoilta ja teemme jatkuvaa kehitystyötä vastataksemme kentältä tuleviin uusiin haasteisiin. Tietotekniikan ja teknologian osalta nojaamme ns. mainstream-strategiaan valiten yhteistyökumppanimme tunnetuista ja luotettavista toimialan toimijoista. Merkittävä osuus konseptissamme on palvelumme jatkuvalla kehittämisellä muuttuvassa tietoteknisessä sekä rakennus- ja kiinteistöalan ympäristössä. Panostamme myös asiakkaan apuna toimimiseen niin järjestelmän hankintavaiheessa, käyttööottovaiheessa kuin sitten jatkuvan käytönkin aikana tarjoamalla normaalin ylläpitopalvelun ohella konsultointi- ja koulutuspalveluja. Tämän osaamisen ylläpitämiseksi olemme mukana useissa yritys- ja toimialakohtaisissa kehityshankkeissa.

Juha Aspinen
Toimitusjohtaja
juha.aspinen@buildercom.fi

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!