Johdon katsaus 2014

Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan- ja toiminnanohjauksen järjestelmä

Kiinteistöjen ja infra-rakenteiden omistajat ovat hankkineet vuosien saatossa käyttöönsä lukuisia eri tarkoituksiin suunniteltuja toiminnanohjaus- ja tiedonhallintajärjestelmiä. Tiedonhallintajärjestelmien yhteensopivuudesta toistensa kanssa ei kuitenkaan ole kannettu huolta, vaan on hankittu yksittäisiä järjestelmiä pienten osa-alueiden hallitsemista varten. Organisaatioissa kenenkään intressissä ei ole ollut huolehtia tietoteknisestä kokonaisarkkitehtuurista. Nykysuuntaus on toinen: nyt hankitaan laajoja kokonaisuuksia, joilla hallitaan suurta osaa siitä tiedosta, jolla toimintaa ohjataan. Lisäksi järjestelmäintegraatiot ovat yleistyneet. Ei haluta luopua pitkään käytössä olleista järjestelmistä, joita on ajan myötä räätälöity omia tarpeita varten. Omat toimintaprosessit on muokattu sellaisiksi, että ne tukeutuvat käytössä oleviin tietoteknisiin järjestelmiin.

Tietomallit ja niissä olevan tiedon hyödyntäminen

Johtavat rakennuttajat vaativat suurten hankkeittensa suunnittelemista tietomallintamalla. Silti malleihin kertyvän tiedon hyödyntäminen koko hankeen elinkaaren ajalla on vielä kehitysvaiheessa. Malleissa olevaa tietoa kyetään hyödyntämään laajasti hankkeiden alkuvaiheessa ja niistä saadaan helposti lähtötiedot kustannusten määrittämistä varten. Yhdistelmämallien avulla suunnitelmat voidaan sovittaa toisiinsa, ja suunnitelmien keskinäiset ristiriidat poistaa. Toisaalta mallien avulla hankkeita on helppo visualisoida. Lisäksi ne ovat oiva apu hankkeiden lupakäsittelyvaiheissa.

Mallien sisältämää tietoa hyödynnetään heikosti kiinteistöjen tai infra-kohteiden käytön ja ylläpidon aikana. Rakennetun ympäristön omistajilla on erilliset järjestelmät, sekä käytön että ylläpidon aikaista tiedonhallintaa ja toiminnanohjausta varten. Tietomallit ja nämä muut käytössä olevat järjestelmät on saatava ”vaihtamaan” tietoja keskenään. Järjestelmät on saatava integroiduksi siten, että eri tietolähteissä oleva tieto on käytettävissä, pyrittiinpä tietoon käsiksi minkä järjestelmän kautta hyvänsä.

Viimeaikoina on erityisesti noussut esille tietomallien ja erilaisten kiinteistötietojärjestelmien yhteen liitäminen. Suunnitteluvaiheessa malliin taltioitunut tieto halutaan integroida tai siirtää kiinteistötietojärjestelmään automaattisesti.

USA:sta Britannian kautta meillekin rantautunut COBie-standardi on mahdollisesti avain tietomalleissa olevan tiedon hyödyntämisessä kiinteistötietojärjestelmissä.

Buildercom Oy tutkii ja kehittää asiakkaittensa ja ohjelmistotoimittajien kanssa menetelmiä ja käytäntöjä hyödyntää tietomallien tietoja omissa palveluissaan. Tietomallitiedon hyödyntäminen palveluissamme on tuotekehityksemme prioriteettilistalla kärkipaikalla.

Mobiliteetin hyödyntäminen päivittäisessä projektien hallinnassa ja kiinteistönhoidossa

Rakennus- ja saneerausprojektit ovat nykyään nopeatempoisia ja projekteista vastaavilla on useita projekteja meneillään samalla kertaa. Perinteisiä työmaatukikohtia perustetaan vain suuriin hankkeisiin, joitten kesto on vuosi tai enemmän. Toisaalta kiinteistönhoito on jo vuosia ollut siihen erikoituneitten toimijoitten tekemää ja yhdellä kiinteistönhoitajalla on lukuisia kohteita hoidettavanaan. Siksi tekeminen pitää kyetä dokumentoimaan ”liikkeellä ollessa” ja tehtävät on voitava vastaanottaa mobiililaitteeseen. Liikkuva työ vaatii siihen tarkoitetut työkalut ja taustajärjestelmät.

Mobiilisti käytettävät tietotekniset palvelut tulevat tulevaisuudessa olemaan tietotekniikkapalveluntarjoajille välttämätön osa palvelutarjontaa. Näin ollen osa palveluista on oltava sellaisenaan käytettävissä mobiilisti. Osalle palveluista tehdään erillisiä mobiiliversioita tai appletteja, joilla palveluita käytetään. Tärkeä osuus on myös offline-toiminnallisuudella.

Suurena haasteena tulee olemaan erilaisten mobiililaitteiden nopea kehittyminen. Laitekirjo on valtava ja käyttöjärjestelmistä on käytössä useita versioita yhtäaikaisesti. Siksi palveluntarjoajat joutuvat tekemään vaikeita valintoja siitä, mitä käyttöjärjestelmiä ja millaisia laitteita tuetaan.

Buildercom Oy tekee mittavaa tuoteuudistusta palvelujensa uudistamiseksi. Uudistuksen yhtenä johtavana perusajatuksena on ollut huomioida työn luonteen muuttuminen liikkuvaksi. Tulemme huomioimaan tuotekehityksessämme mahdollisimman laajasti markkinoilla olevat eri käyttöjärjestelmät sekä päätelaitteet mobiiliominaisuuksia kehittäessämme.

Matti Luhtanen
toimitusjohtaja

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!