Case Terve Talo

Terve talo -tarkastuksen avulla terveellinen lopputulos

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy eli SYK Oy on asettanut kovat vaatimukset kiinteistöjen puhtaudelle ja terveydelle. SYK on valinnut toteutusohjeekseen Rakennustietosäätiö RTS:n Terveen talon toteutuksen kriteerit. Toteutusohjeessa kuvataan suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät vaatimukset, joita noudattamalla saadaan aikaan terveellinen, toimiva ja vaaditut sisäilmasto-olosuhteet täyttävä rakennus.

Ohjeita suositellaan käytettäväksi apuna rakennushankkeen kaikissa vaiheissa alkaen tavoitteiden asettelusta hankkeen alussa ja päättyen rakennuksen vastaanottoon ja käyttöön. Kriteerit täydentävät käytössä olevia laatuvaatimuksia ja ns. hyvää rakentamistapaa. Yleisesti Terve talo -asioihin kuuluvat kaikki kosteus- ja sisäilmastoasiat, joilla voidaan olettaa olevan vaikutusta rakennuksen loppukäyttäjien terveyteen, oireiluun, työn tuottavuuteen ja viihtyvyyteen.

Terveen talon periaatteet mukana SYK:n toiminnassa alusta lähtien

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy eli SYK Oy on vuonna 2009 perustettu osakeyhtiö, joka rakennuttaa, ylläpitää ja kehittää tiloja pääkaupunkiseudun ulkopuolisille yliopistoille ja korkeakouluille. SYK Oy:n omistavat kymmenen yliopistoa pääkaupunkiseudun ulkopuolelta yhdessä Suomen valtion kanssa. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy on perustamisestaan lähtien hyödyntänyt Buildercomin palveluita sekä rakennuttamisessa että kiinteistöjen ylläpidossa. SYK:llä tehdään vuosittain investointeja 130 – 140 miljoonan euron edestä, ja omaa kiinteistökantaa yhtiöllä on 1 100 000 m2.

SYK:n Rakennuttaminen ja ylläpito -yksikön johtaja Aki Havian mukaan SYK:llä on ollut terve talo -periaatteet alusta lähtien mukana toiminnassa. ”Olemme joutuneet tekemään paljon sisäilmaolosuhteiden korjaustyötä, joten sinne on haluttu asettaa mahdollisimman kovat vaatimukset puhtaudelle ja terveydelle.” tarkentaa Aki. Tarve kunnollisille työkaluille on siis aina ollut olemassa. ”Jyväskylässä pidettiin joitakin vuosia sitten seurantataulukkoa puhtaushallinnan osa-alueista, joista tuli hyvä raportti. Siitä lähdettiin kehittämään SYK:n ehdotuksesta Buildercomin BEM-ympäristöön sopivaa mittaristoa, ja SYK:n konsulttien kanssa kehitettiin Terve talo -tarkastuslista hyödyntäen Buildercomin olemassa olevaa tarkastuslistaa.” Vuodesta 2013 alkaen SYK:llä on koeajettu Buildercomin Terve talo -mobiilitarkastusta. ”Yhteistyö Buildercomin kanssa on toiminut hyvin, aletaan varmasti rummuttamaan tätä Terve talo -tarkastusta jatkossa enemmänkin, kunhan kommentit koekäytöstä on saatu kerättyä.” Aki kertoo.

Terve talo -tarkastuksen avulla terveellinen lopputulos

Buildercom on kehittänyt Terveen talon toteutuksen kriteereihin perustuvan mobiilikäyttöisen ohjausjärjestelmän helpottamaan rakennushankkeiden Terve talo -konseptin mukaista toteutusta. Buildercomin järjestelmään kuuluvat koko hankkeen ohjaamiseen tarkoitettu tarkastusasiakirja sekä rakennusaikaisesta valvonnasta huolehtimaan tarkoitettu mobiilisovellus.

Tarkastusasiakirja hankkeen suunnitteluun

Suunnitteluvaiheessa hankkeelle asetetaan olosuhde- ja laatutavoitteet, minkä jälkeen tavoitteiden toteutumista valvotaan tarkastusasiakirjan avulla. Tarkastusasiakirjaan täydennetään kohdekohtaiset tarkastukset yhteistyössä valvojan ja tilaajan kesken. Kukin suunnittelija vastaa oman alansa suunnitelmien vastaavuudesta kriteereihin nähden, ja hankkeen edetessä myös urakoitsijan toimittamien suunnitelmien tulee täyttää Terve talo -kriteeristö. Toimintatapa tulee kirjata kaikkiin hanketta koskeviin virallisiin dokumentteihin.

Mobiilisovellus rakennusaikaiseen valvontaan

Terve talo -tarkastukseen kuuluva mobiilisovellus auttaa verifioimaan hankkeen Terve talo -konseptin mukaisen toteutuksen helpoilla viikoittaisilla tarkastuksilla. Mittaukset voidaan tehdä mobiilisti valvonnan yhteydessä tabletilla tai älypuhelimella. Viikoittain tehtäviä valvontakäyntejä täydennetään TR-mittausta vastaavalla tuloslaskennalla toteutetulla seurannalla, jossa arvioidaan erikseen kriteerien mukaista rakentamista.

Veli-Matti Hokkanen Brado Solutions Oy:ltä on hyödyntänyt Buildercomin Terve talo -tarkastusta mm. SYK:n työmailla, ja kokemukset tarkastuksesta ovat olleet positiivisia. ”Kyllä se helpottaa tarkastuksen tekoa, kun ei tarvitse erikseen laatia toimistolla raporttia. Kaiken voi tehdä kerralla työmaalla”, Veli-Matti kertoo. ”Siinä on myös suoraan seurantakaavio, eli ei tarvitse sitäkään laatia erikseen. Yhdellä silmäyksellä saa katsottua miten työmaalla on mennyt. Myös yhteistyö Buildercomin kanssa on sujunut hyvin ja asiat ovat aina edenneet sovitusti.” Veli-Matti kiittelee yhteistyötä Buildercomin yhteyshenkilönä toimivan Karri Suomisen kanssa.

 

Lue lisää Buildercomin palveluista rakennushankkeiden tiedonhallintaan.

”Olemme joutuneet tekemään paljon sisäilmaolosuhteiden korjaustyötä, joten sinne on haluttu asettaa mahdollisimman kovat vaatimukset puhtaudelle ja terveydelle”
Suomen Yliopistokiinteistöt käyttää Buildercomin kehittämää Terve talo -tarkastusta helpottamaan rakennushankkeidensa Terve talo -konseptin mukaista toteutusta.

SYK:llä on käytössään myös Buildercomin rakennuttamisen sekä kiinteistöylläpidon palvelukokonaisuudet.

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!