Asiakastyytyväisyyskyselystä jälleen hyvät tulokset – kiitos vastaajille!

Toukokuussa 2023 toteutetun asiakastyytyväisyyskyselymme tulokset ovat saapuneet. Kyselyyn osallistui 64 vastaajaa.

Kehuja saivat tälläkin kertaa muun muassa yhteistyön helppous ja sujuvuus, henkilöstön tavoitettavuus ja asiantuntemus, joustavuus muutostilanteissa sekä tuotteiden toimintavarmuus. Myös asiakaspalvelun ja tuen toimivuus keräsivät kiitosta.

Kehittämiskohteina mainittiin muun muassa tuotteiden ja tarjonnan parempi vastaavuus asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin sekä tiiviimpi yhteydenpito.

Viime vuonna lupasimme tehdä muutoksia mm. työskentelytavoissamme, jotta kehityskohteisiin saadaan parannusta. Edelleen samoja aiheita kuitenkin nousi pintaan, joten jatkamme näihin seikkoihin pureutumista.

Vuosi sitten kerroimme myös asiakaspaneelitoiminnan aloittamisesta, mikäli riittävä määrä asiakkaita saataisiin mukaan toimintaan. Paneelitoiminnan avulla oli tarkoitus lisätä yhteydenpitoa, edistää vuoropuhelua ja kuulla asiakkaidemme ajatuksia jo hyvin aikaisessa kehitysvaiheessa. Valitettavasti innokkuutta paneelitoimintaan ei kuitenkaan vielä asiakkaiden suunnalta riittävissä määrin löytynyt.

Suositteluhalukkuus eli NPS* oli BEM-asiakkailla 56 (viime vuonna 59), säilyen siis erinomaisella tasolla.

Haltia-asiakkaat olivat nyt mukana tyytyväisyyskyselyssä ensimmäistä kertaa, joten vertailukohtaa viime vuoteen ei tältä osin ole. Kaikkien asiakkaiden yhteenlasketuksi NPS-arvoksi tulee 34, joten kokonaisuudessaankin suositteluhalukkuus on varsin hyvällä tasolla. Kokemus yhteistyöstä kanssamme oli niin ikään hyvä – BEM-asiakkailla 4,3 ja Haltia-asiakkailla 4 (asteikolla 1–5).

Kiitokset kaikille kyselyyn vastanneille!

Tutustu asiakkaidemme kokemuksiin:
buildercom.fi/referenssit

*NPS = Net promoter score mittaa suositteluhalukkuutta ja on laajalti käytetty mittari asiakaskokemuksen ja -tyytyväisyyden mittaamiseen. NPS lasketaan vähentämällä arvostelijoiden prosenttiosuus suosittelijoiden prosenttiosuudesta. Yli 50 NPS-pistettä on erinomainen tulos.

Tutkimuksen toteutti ja tulokset käsitteli tutkimus- ja valmennusyritys Balentor Oy.

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!