Buildercom läpäissyt kansallisen turvallisuusauditoinnin (Katakri 2015)

Buildercom Oy organisaationa sekä sen asiakkailleen tuottamat palvelut täyttävät Kansallisen turvallisuusauditointikriteeristön Katakri 2015 ST IV -suojaustason vaatimukset tehtyjen auditointien perusteella.

Katakri on viranomaisten auditointityökalu, jolla viranomaiset Suomessa arvioivat organisaatioiden kykyä suojata viranomaisen salassa pidettävää tietoa. Katakria voidaan käyttää auditointityökaluna arvioitaessa yrityksen turvallisuusjärjestelyjä yritysturvallisuusselvityksessä ja viranomaisten tietojärjestelmien turvallisuuden arvioinneissa.

Buildercom on panostanut tietoturvan kehitykseen voimakkaasti, tavoitteena varmistaa ohjelmistopalveluidemme korkea tietoturva käyttäen Katakri 2015 -auditointityökalua.
”Vihdoinkin ponnistelut turvallisuuden ja tietoturvan eteen alkavat tuottaa tulosta. Hyväksytysti suoritettu auditointi varmistaa tuottamamme BEM-palvelun korkean tietoturvan kaikilla asiakkaillamme”, kommentoi Buildercomin tuotekehitysjohtaja ja tietoturvapäällikkö Ossi Jormakka.

Katakri-auditointityökalussa turvallisuus on jaettu kolmeen osa-alueeseen: turvallisuusjohtaminen, fyysinen turvallisuus ja tekninen tietoturva. Suoritettu Katakri-auditointi koski BEM-palveluympäristön lisäksi Buildercomin tietojenkäsittely-ympäristöjä kokonaisuudessaan.

 

Lisää Katakri-auditointityökalusta Ulkoasiainministeriön sivuilta:
http://www.formin.finland.fi/Public/default.aspx?nodeid=49575 .

 

Lisätietoja:

Ossi Jormakka, tuotekehitysjohtaja ja tietoturvapäällikkö, puh. 040 778 5828, ossi.jormakka@buildercom.fi

Lue myös Ossi Jormakan blogikirjoitus tietoturva-asioista Buildercomin tuotekehityksessä: https://buildercom.fi/blog/buildercom-panostaa-tietoturvaan/.

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!