Buildercomilaiset viihtyvät työssään

Yhdeksän kymmenestä buildercomilaisesta suosittelisi Buildercomia työnantajana

Toteutamme Buildercomilla säännöllisesti henkilöstötyytyväisyyskyselyn, jolla kartoitetaan henkilöstömme hyvinvointia, tyytyväisyyttä omiin työtehtäviin ja vallitseviin työolosuhteisiin, sekä pyritään tunnistamaan kehityskohteita.


Lokakuussa 2019 toteutetun kyselyn perusteella työntekijämme arvostavat Buildercomia vastuullisena työnantajana
, joka huomioi työn ja muun elämän yhteensovittamisen sekä tarjoaa mukavan ja tasa-arvoisen työyhteisön.


Erityisen toimivaksi koetaan mahdollisuus työn, perheen ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen, mikä ilmenee henkilöstökyselyissämme vuodesta toiseen. Etätöiden ja liukumien tärkeys korostuu erityisesti, kun henkilöstössä monella on kotona pieniä lapsia.


Kyselyn perusteella Buildercomin henkilöstöllä on lisäksi vahva yhteinen näkemys siitä, että omassa työssä uskaltaa vapaasti esittää eriäviä mielipiteitä ja kyseenalaistaa asioita. Ilmapiirin avoimuus ja yhteisöllisyyden tunne koetaankin Buildercomilla parhaiten toteutuneina arvoina, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden sekä oman työn merkityksen ohella.

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!