Johdon katsaus 2007

Buildercom on saavuttanut markkinajohtajan aseman

Rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon keskitetty tiedonhallinta on muuttunut oleelliseksi osaksi liiketoimintaa sitä harjoittaville organisaatioille. Kokonaisuus on muodostunut sellaiseksi, jossa hallitaan samassa paikassa kaikkea tietoa hankesuunnittelun ensimmäisistä ideoista suunnittelun sekä tarjousvaiheen kautta toteutukseen ja sieltä koostuvien tietojen kautta ylläpitovaiheeseen. Prosesseja muokataan sellaisiksi, ettei erillisiä tiedonkeruu- ja raportointivaiheita tarvita tiedon tuottajan toimiessa sen tallentajana.

Osajärjestelmät sellaisinaan tuottavia
Projektipankit ovat olleet muodossa tai toisessa käytössä jo lähes kymmenen vuotta. Työmailla on käytetty erilaisia toimintoja helpottavia välineitä kuten sähköinen työmaapäiväkirja ja TR-mittaus. Kiinteistöjen ylläpitoon on ollut erilaisia tietovarastoja, joihin palveluntuottajat ovat raportoineet kulutus- ja huoltotietoja sekä ylläpitäneet kunnossapitoon liittyviä rekistereitä. Tällä hetkellä tarjolla olevat useimmat palvelut kattavat osia kokonaisprosessista ja ovat useimmiten jonkun osapuolen omista lähtökohdista koottuja. Tarjolla on tehokkaita ratkaisuja kopiopalveluiden tehostamiseen, suunnittelun laadun parantamiseen, toteutuksen hallintaan, kiinteistöjen huollon ja kunnossapidon ohjaukseen sekä talotekniikan hallintaan. Kaikista osajärjestelmistä voidaan osoittaa saatavan merkittäviä hyötyjä perinteiseen paperiversioon verrattuna. Myös Buildercomilla on nämä osamoduulit tarjonnassaan ja niistä voidaan koostaa asiakaskohtaisia kokonaisuuksia.

Kokonaisjärjestelmällä todellisia hyötyjä
Kun nämä yksittäiset osajärjestelmät on opittu hallitsemaan ja saavutettavat hyödyt tunnistettu pystytään näkemään niiden yhdistämisestä syntyvä etu. Buildercom on koonnut toimivista osajärjestelmistä kokonaisuuden, jonka avulla yhteen kertaan syötetty tieto on käytettävissä myös muissa osajärjestelmissä. Niinpä kiinteistön perustietoja tai osapuolten yhteystietoja ei tarvitse käsitellä kuin kerran ja ne ovat koko prosessin käytössä ja esim. luovutusvaiheen pohjapiirrokset ovat käytettävissä ylläpidon prosesseja suunniteltaessa. Kokonaisjärjestelmä tunnistaa toimialan prosessien tarvitsemat yhteiset tiedot ja tekijöiden ja käyttäjien tarvitsee keskittyä vain omaan osuuteensa.

Toimintamallien muuttamisella lisää hyötyä
Kun organisaatio on oppinut hyödyntämään tätä uutta maailmaa ja sen toimintoja, voidaan olemassa olevista moduuleista räätälöidä juuri sen tarpeita parhaiten tyydyttävä kokonaisuus. Kokonaisjärjestelmän käytöstä muodostuu näin yrityksen toimintamalli, joka voidaan ohjeistaa sitten omalle henkilöstölle ja yhteistyökumppaniverkostolle. Nämä toimintatavat siirtyvät sopimuksiin ja ohjeisiin jalkautuen siten käytännöiksi. Buildercom on mukana useissa tällaisissa kehityshankkeissa ja virittää omaa palvelukonseptiaan tukemaan tätä toimintaa myös tulevaisuudessa.

Osapuolet ovat tunnistaneet ne kolme hyötyä, jotka siirtyminen digitaaliseen tiedonhallintaan on mahdollistanut

Sähköinen tiedonsiirto ja keskitetty hallinta alentaa kustannuksia ja säästää aikaa. Tämä on todettu useilla toimialalla tehdyillä tutkimuksilla.Vakioitu ja yhteinen työskentelymalli parantaa laatua ja vähentää virheitä. Kaikki osapuolet ovat todenneet täsmällisen ja nopean tiedonvaihdon olevan erittäin tärkeää yhä nopeutuvien aikataulujen aikana. Toisaalta asioiden tekeminen vain kertaalleen ja nykyaikaisilla välineillä on myös motivaatiokysymys ja poistaa turhautumisia.Eri osaprosessien tulosten hyödyntäminen sellaisenaan tuottaa lisäarvoa palveluille eli lopputuloksen arvo kasvaa. Käytännössä tämä tarkoitta eri osapuolille parempaa hintaa tehtyä lopputulosta kohden tehokkuuden kasvamisen myötä. Toisaalta rakennukselta odotetaan tänä päivänä auton kaltaista huoltokirjaa, joka sisältää tiedon miten se on suunniteltu, tehty ja kuinka sitä on huollettu ja kunnossapidetty. Tilaajat etsivät toimijoita joilla on valmiuksia näitä tietoja osaltaan tuottaa.

Kehitys jatkuu
Tulevia haasteita ovat mobiiliteknologia ja uusien päätelaitteiden myötä tulevat mahdollisuudet siirtää tiedon tuottamista yhä enemmän kentälle. Toinen voimakkaassa kehityksessä oleva suunta on tuotemalliteknologian tuleminen rakennus- ja kiinteistötoimialalle. Buildercom on mukana toimialan kehityshankkeissa ja panostaa merkittävästi osaamiseen ja uusien asioiden liitämiseen oman tarjontaansa. Merkittävä osuus uusien ominaisuuksien ja palveluiden käyttöönotossa on asiakaskunnallamme, jonka eteen parin kymmenen hengen asiantuntijajoukkommetyöskentelee. Olkaa yhteydessä, niin katsomme yhdessä kuinka organisaationne voi parhaiten hyödyntää näitä mahdollisuuksia

Juha Aspinen
Toimitusjohtaja
juha.aspinen@buildercom.fi

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!