Johdon katsaus 2016

Asiakaslähtöinen tietojärjestelmien kehitystyö

Pitkäjänteinen BEM-palvelun kehitystyö on saavuttanut vaiheen, jossa voidaan hyvillä mielin todeta markkinoiden laajimman rakennetun ympäristön teknisen tiedonhallinnan palvelukokonaisuuden olevan käyttöönotettavissa. Kevään kynnyksellä valmistuneet hoito- ja huoltotyötä ohjaavat moduulit on saatu valmiiksi ja ensimmäiset käyttöönotot onnistuneesti suoritettu. Palaute tehdyistä toiminnallisista ratkaisuista on ollut hyvää ja odotukset lähitulevaisuuteen ovat suuret. Nyt aikaansaadun työn hedelmistä tulee kiittää jo tässä vaiheessa Teitä palvelujemme käyttäjiä. Ilman palautettanne ei aikaansaatu palvelukokonaisuus olisi sitä mitä se nyt on, markkinoiden monipuolisin ja nykyaikaisin teknisen tiedonhallinnan ratkaisu. Iso kiitos Teille!

Missä tieto on ja miten sitä voitaisiin hyödyntää?

Kun vuosituhannen vaihteessa Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuivat, tuli Käyttö- ja huolto-ohjeen, eli Huoltokirjan, laatiminen rakennusluvan vaativissa hankkeissa pakolliseksi. Tämä synnytti tilauksen sähköisten huoltokirjojen synnylle. Ympärillä olevan maailman ja kiinteistöliiketoiminnan toimintojen kehittyessä tietojärjestelmille asetetut vaatimukset ovat kohonneet merkittävästi. Missä tällä hetkellä kulkee investointien ja käyttötalousvaroin suoritettavan kunnossapidon raja? Kaikki toimintahan kuitenkin perustuu tavoitetilaan, jossa ympärillä olevat tilat ovat käyttäjälleen terveellisiä ja turvallisia. Buildercomin nyt markkinoille tuoma tietojärjestelmä ei karsinoi tuotettavaa tietoa omiin lokeroihinsa, vaan tarjoaa käyttäjälleen mahdollisuuden kerätyn tiedon maksimaaliseen hyödyntämiseen, siis kiinteistön koko elinkaaren ajalta.

Mikä arvo on päättyneiden hankkeiden tiedoilla?

Käytetyn sananparren mukaan rakennusaika edustaa lyhytaikaista kohteen elinkaarelle ajoittuvaa häiriötilaa. Tämän häiriötilan seurauksena syntyvien tietojen hyödyntäminen kohteen käytön aikana vaikuttaa kuitenkin varsin laaja-alaisesti eri osapuolten kokemaan palvelun laatuun. Lisäksi talteen kerättävä materiaali toimii osaltaan lähtöaineistona, kun seuraavia ”häiriötiloja” lähdetään suunnittelemaan. Me Buildercomilla haluamme paitsi säilyttää asiakkaidemme tietoja turvallisessa ympäristössä ja turvata kaivatun tiedon löytämisen tietomassojen joukosta, myös ennalta ehkäistä näiden jatkuvien häiriötilojen syntymistä.

Miksi järjestelmää pitäisi päivittää?

Kuten edellä kuvasin, maailma ympärillämme on muuttunut. Tietomäärät ovat lisääntyneet, eivätkä toimintaprosessitkaan enää ole kaikilta osin samanlaiset kuin edellisten sovellusversioiden määrittelyvaiheessa. Suuria syitä muutokseen on kuitenkin kaksi: palava halu saada tietojärjestelmä osaksi samaa kokonaisuutta, sekä suurten ohjelmistotalojen, kuten Microsoft, tarjoaman tuen päättyminen tietyille komponenteille.

Miten pärjäämme tästä eteenpäin?

Maailman muuttuessa ja kehittyessä yksi asia on kuitenkin varmaa: ei maailma vielä tämänkään jälkeen tullut valmiiksi. Me Buildercomilla lupaamme jatkossakin olla kiinnostuneita asiakkaidemme toiminnasta ja kysellä mielipiteitä ja näkemyksiä nyt aikaansaatuihin ratkaisuihin. Uskon toki vakaasti BEM-palvelun saavan vahvan jalansijan osana kotimaisen rakennetun ympäristön teknisen tiedon hallintaa. Järjestelmien kehitystyötä tehdään kuitenkin sykleissä, ja koittaa varmasti aika, jolloin parhaillaan käyttöönotettavatkin sovellukset päivitetään uusiin. Nyt kuitenkin nautitaan jo tehdyn työn hedelmistä ja odotellaan jo ovella olevan kesän saapumista.

Oikein hyvää kevättä
Teille kaikille!
Petri Salo
Johtaja

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!