Johdon katsaus 2017: Digitaalisen tiedon jatkuva ja räjähdysmäinen kasvu osana päivittäistä toimintaamme

Miten digitalisaation jatkuva kasvu näkyy arjessamme? Onko koko asia pelkkää spekulointia vai onko tietomäärien hurja kasvuvauhti puhdasta faktaa?

On tunnettu tosiasia, ettei ilman tietoa voi johtaa toimintaa tai tehdä oikeita päätelmiä. Lisäksi käytössä olevan tiedon tulisi olla luotettavaa ja ajantasaista sekä pohjautua haluttuihin mittareihin.

On väitetty, että yleisellä tasolla 90 prosenttia kaikesta käytettävissä olevasta tiedosta on syntynyt kahden viimeisen vuoden aikana. Lisäksi ennusteet lupailevat, että vuonna 2040 käytettävissä olevaa digitaalista tietoa saattaisi olla jopa 33 miljoonaa kertaa nykyistä enemmän. Huimat luvut pistävät helposti miettimään mitä kaikki tämä merkitsee omalla kohdallamme tietojärjestelmien toimittajana. Aivan varmaa on, että myös kiinteistö- ja rakentamisen toimialalla paine valtavan tietomäärän hyödyntämiselle vain jatkaa kasvamistaan.

Tietojärjestelmien kehitystyö on pitkäjänteistä toimintaa, jossa tulee nähdä paitsi järjestelmäkäyttäjien tämän päivän haasteet myös tulevaisuuden tavoitteet. Kuten edellä kuvasin, kaikki lähtee siitä, että tietomäärät ovat valtavia ja käytön tulee jatkua, vaikka ennusteidenkaltaiset villit visiotkin toteutuisivat.

Tietokannoissa olevaa tietoa käytetään vielä tänäkin päivänä niukalti. Yritysten arvellaan hyödyntävän ainoastaan 15 prosenttia käytettävissä olevasta tiedosta. Miksi näin? Onko tieto vaikeasti löydettävissä vai eikö sitä osata etsiä? Yhtä oikeaa vastausta on varmasti hankala antaa. Me Buildercomilla olemme pyrkineet asian joka tapauksessa huomioimaan. Tieto liikkuu rakennushankkeilta kiinteistön ylläpitoon ja käyttöön järjestelmäkäyttäjän niin halutessa. Puheet rakenteellisen tiedon hyödyntämisestä tai metatietopohjaisista hauista eivät siis ole lainkaan tuulesta temmattuja. Yhdistettynä järjestelmällisiin toimintatapoihin Teidän on mahdollista hyötyä yhä enemmän Buildercomin palveluista omassa liiketoiminnassanne. Ylläpidon aikana hyödynnetään peruskorjaustoimissa syntynyttä tietoa, ja uuteen investointiin ryhdyttäessä hyödynnetään lähtötietona ylläpidon aikana kerättyä, ajantasaista dataa.

Järjestelmäkehityksessä tuntuu välillä, että samalla kun mennään yksi askel eteenpäin, mennään kaksi askelta taakse. Tärkeintä kuitenkin on, että matka aina jatkuu ja lopulta loppusuora häämöttää. Meillä Buildercomilla tämä eteneminen näkyy nyt siten, että BEM-palvelukokonaisuutemme uudet moduulit Tilat ja järjestelmät sekä Sopimukset ovat nyt käyttöönotettavissa. Yhä tehokkaammat mobiilikäyttömahdollisuudet tuovat tiedon yhä useammalle käyttäjälle silloin, kun tietoa tarvitaan.

Kaikessa edellä kuvaamassani digitalisaation myllerryksessä kehitystyömme kuitenkin jatkuu. Hihat ovat käärittynä ja vielä tämän kalenterivuoden aikana BEM-Ylläpito täydentyy Kunnossapidolla sekä Terveelliset Tilat -moduulilla. Olkaa yhteydessä, mikäli haluatte näistä tai edellä kuvaamistani muista moduuleista lisätietoja.

Hyvää kevättä ja pian alkavaa kesää kaikille!
Petri

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!