Open CDE – sujuvuutta ja tehokkuutta tiedonhallintaan

Havainnekuva Kansallismuseon Atlas-lisärakennuksesta (kuva: JKMM Arkkitehdit).

Avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat tulleet tutuiksi myös kiinteistö- ja rakennuspuolella. Etenkin hankkeissa, joihin liittyy useita osapuolia eri organisaatioista, on avoimesta lähdekoodista ollut valtavasti hyötyä. Aikaa ja vaivaa säästyy, ja virheiltäkin vältytään, kun kaikki pääsevät tarkastelemaan varmasti ajantasaisinta versiota eri dokumenteista. Kokemukset ovat hyvät myös Buildercomin asiakasorganisaatiossa Senaatti-kiinteistöillä.

Buildercom lähti vuonna 2021 mukaan Building Smartin organisoimaan avoimen lähdekoodin hankkeeseen. Kansainvälisessä hankkeessa on tarkoitus parantaa eri ohjelmien välistä tiedonvaihtoa.

Buildercomin houkutteli hankkeeseen mukaan Solibri, jonka kanssa yhdessä saatiin pilottiasiakkaaksi Senaatti-kiinteistöt. Senaatin kanssa hanke aloitettiin keväällä 2022.

– Avoimen lähdekoodin Open CDE -teknologia oli jo entuudestaan tuttu ja päätimme heti, että olemme ehdottomasti mukana, toteaa Senaatti-kiinteistöiltä tietomallinnuksen asiantuntija Juho Malmi.

Hankkeessa Buildercomin BEM-Projektipankin tiedostoihin tehtiin rajapinta, jota Solibri hyödyntää. Malmi kertoo, että Senaatilla tietoturvallisuussäännökset ja turvallisuussopimukset usein estävät ottamasta käyttöön mitä tahansa verkkopalveluita.

– Monissa suunnitteluohjelmiin liittyvissä verkkopalveluissa voidaan kyllä yhdistellä eri malleja kohteista ja suunnittelijat tahtoisivat kovasti näitä palveluita käyttää. Valitettavasti se ei kuitenkaan aina onnistu turvallisuusasioiden vuoksi. Buildercomin ja Solibrin tarjoama malli on ollut tähän ongelmaan hyvä ratkaisu, Malmi kertoo.

Pilottikohteeksi Atlas-hanke

Pilottihankkeeseen valikoitui Senaatilta Atlas-hanke eli Kansallismuseon lisärakennus. Hanke sattui olemaan sopivassa vaiheessa ja erittäin monialainen, jolloin liikkuvia palasia on paljon. Lisäksi kyseisessä hankkeessa miltei kaikki tieto on julkista, joka teki siitä hyvän pilottikohteen.

Kuvakaappaus Solibrista Kansallismuseon Atlas-lisärakennuksen suunnitelmista.

– Open CDE -teknologian koettiin auttavan hankkeessa hyvin nopeasti. Teknologia on nopeuttanut tiettyjen ongelmatilanteiden ratkaisuja, auttanut tekemään päätöksiä nopeammin sekä madaltanut kynnystä Senaatin sisällä tutustua suunnitelmiin mallien kautta. Lisäksi riski sille, että tulisi katsottua vanhentuneita suunnitelmia, on pienentynyt merkittävästi, luettelee Malmi.

Myös suunnittelupuolella avoimen lähdekoodin pilottihankkeeseen on oltu tyytyväisiä.

– Tämä on tärkeä askel kohti sujuvampaa työnkulkua. Aikaa säästyy etenkin isoissa hankkeissa. Näissä yhdistelmämalli koostetaan lukuisista suunnittelijoiden malleista, joita päivitetään jatkuvasti. Open CDE -rajapinnan ansiosta päivittyneitä osamalleja ei enää tarvitse jokaisella kerralla hakea selaimen kautta projektipankista. Näin myös koko hanke etenee sujuvammin, toteaa Tietoa Finland Oy:n tietomallikoordinaattori Miika Lemponen.

Jos asiakkaan käytössä on jo Solibri, käy sen integroiminen BEMiin todella nopeasti ja näppärästi.

– Open CDE on kaikille asiakkaillemme käyttöönotettavissa. Eniten hyötyä on juuri tietomallikoordinaattoreille ja suunnittelijoille, kertoo Buildercomin teknologia- ja tietoturvapuolen johtaja Ossi Jormakka.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä myyntiin:
sales@buildercom.fi / p. 040 450 3910

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!