Yhteistyö syvenee – Väyläviraston väylähankkeiden projektiportaalin toimittajaksi Buildercom

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Jo useiden vuosien ajan Väylävirasto on käyttänyt Buildercomin BEM-tietojärjestelmää erilaisten infrahankkeiden hallinnoinnissa.

Nyt pitkään jatkunut yhteistyö syvenee entisestään, kun Buildercom valittiin toimittajaksi väylähankkeiden projektiportaaliin. Jatkossa BEM tulee siis käyttöön tiedonhallinnan ratkaisuna kaikkiin Väyläviraston infrahankkeisiin.

Projektiportaalin tehtävänä on tukea Väyläviraston projektien kokonaisvaltaista ja tietoturvallista läpivientiä. Portaali vastaa niin Väyläviraston kuin ELY-keskustenkin tiedonhallinnan tarpeisiin ja sen käyttäjinä ovat ensisijaisesti Väyläviraston ja ELY-keskusten liikennevastuualueen henkilöstö, sopimuskumppanit sekä ulkoiset asiakkaat.

Buildercomilla tieto valinnasta portaalin toimittajaksi otettiin vastaan kiitollisuudella. 

– On hienoa, että saamme olla jatkossa entistäkin vahvemmin mukana rakentamassa ja ylläpitämässä Suomen digitaalista infrastruktuuria, iloitsee Buildercomin toimitusjohtaja Heikki Rouhesmaa.

Myös Väylävirastolla odotetaan innolla portaalin rakentumista ja käyttöönottoa.

– Väylävirasto kehittää projektien tiedonhallintaa pitkäjänteisesti. Tavoitteita työssä ovat elinkaaren läpäisevä tieto hankesuunnittelusta omaisuudenhallintaan, helppokäyttöinen ja tuettu tiedonhallinta monien osapuolten yhteishankkeille sekä näinä aikoina korostetusti erittäin tiukka tietoturvataso, toteaa väylähankkeiden suunnitelma- ja toteumatietojen asiantuntija Sami Mäkelä Väylävirastosta.

Sopimus projektiportaalin toimittamisesta allekirjoitettiin maanantaina 18.12.2023.

Lisätiedot:

Heikki Rouhesmaa, toimitusjohtaja, Buildercom Oy, p. 040 773 6472
Väyläviraston verkkosivut: www.vayla.fi

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!