BEM-Sopimukset mahdollistaa kiinteistöjen tehokkaan ja läpinäkyvän sopimusjohtamisen

Buildercomin palvelukokonaisuus tarjoaa nyt aivan uudenlaisen mahdollisuuden kiinteistöjen tehokkaaseen ja läpinäkyvään sopimusjohtamiseen.
Asiakaskohtaisesti muokattavissa oleva sopimusrekisteri mahdollistaa suurtenkin tietomäärien hallinnan. Muutosten teko palvelukuvauksiin ja sopimusten yksityiskohtiin on helppoa, ja tiedotteet sovituista tarkastusajankohdista sekä tarkka tapahtumaloki takaavat sopimustiedon ajan tasalla pysymisen.

 

Osa Buildercomin FacilityInfoa käyttäneistä ehkä muistaa, että jo FacilityInfon valikossa on ollut mahdollista muodostaa kohdekohtaisia palvelusopimuksia kiinteistökohteille. Toiminnon pohjalta tunnistettiin tarve myös yhä laajemmalle sopimustietojen hallinnalle ja sen mahdollistavalle tehokkaalle sopimusrekisterille. Pitkäjänteisen tuotekehitystyön tuloksena sellainen on nyt julkaistu omana BEM-Sopimukset -nimisenä moduulinaan. Sopimusrekisteriin voidaan tallentaa kaikki organisaation ostosopimukset, jolloin kaikki sopimustieto pysyy kootusti yhdessä paikassa ja ajan tasalla.

 

Uusi BEM-Sopimukset on keskeinen moduuli Buildercomin kehittämässä BEM-palvelussa, helpottaen suurten kiinteistömassojen tiedonhallintaa. Käyttöoikeuksien hallinta helpottuu merkittävästi, kun käyttöoikeudet perustuvat tehtyihin sopimuksiin, jolloin sopimuksen päätyttyä myös käyttöoikeudet päättyvät. Merkittävänä tekijänä on myös sopimuskohtainen dokumentinhallinta, jonka ansiosta esimerkiksi laadun tarkkailussa syntyvät pöytäkirjat ja muut kokousmuistiot voidaan tallentaa valitun sopimuksen omaan dokumentinhallinnan kansioon.

 

BEM-Sopimukset -moduulin hyötyjä:

 • Muodostaa sopimusrekisterin haku- ja raportointiominaisuuksineen
 • Suurten kiinteistömassojen tiedonhallinta
 • Palvelukuvauksen muutokset valittuun kiinteistömassaan
 • Käyttöoikeuksien hallinta sopimuksen avulla
 • Sopimuskohtaiset palvelupyyntöjen luokittelut sekä viivästymisajat
 • Sopimuskohtainen dokumentinhallinta

Palvelun sisältö:

 • Sopimusrekisteri, johon käyttöönotettavat tietokentät ovat asiakkaan itse valittavissa
 • Valmiiden nimikkeistöjen lisäksi asiakaskohtaisesti muokattavissa olevat tietokentät
 • Laajat ja tehokkaat tiedonhaku- sekä raportointiominaisuudet
 • Tiedotteet sovituista sopimusten tarkastusajankohdista
 • Tarkka tapahtumaloki tehdyistä tietojen päivityksistä
 • Koontinäkymässä useamman kohteen sopimusten tarkastelu valituin hakuehdoin

 

Odotuksemme BEM-Sopimukset -moduulin suhteen ovat korkealla, ja uskomme sen helpottavan merkittävästi kiinteistöjenne sopimustiedon hallintaa ja sen ajan tasalla pitoa.

 

Ota yhteyttä asiantuntevaan myyntitiimiimme ja pyydä esittely!

Myynti: 040 450 3910, sales@buildercom.fi.
Kaikki myynnin yhteystiedot: http://buildercom.fi/yhteys/

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!