BEM-Tutkimukset ja katselmukset julkaistaan syyskuussa

Mistä apua sisäilma- ja homeongelmiin? Kaipaatko lisätietoa ongelmien selvitys- ja korjaustavoista? Miten sisäilman laatua parannetaan? Ovatko urakoitsijoiden esittämät ratkaisut toimivia pitkällä aikavälillä? Kulkeeko informaatio? Huonon sisäilman kustannukset ovat Suomessa yli 650 miljoonaa euroa vuodessa, otatteko tekin osaa talkoisiin?

Buildercomin kiinteistöylläpidon uusi osio BEM-Tutkimukset ja katselmukset on parhaillaan tuotekehitystyön alla, ja se julkaistaan syyskuun lopussa.

BEM-Tutkimukset ja katselmukset toimii tietopankkina mm. kiinteistön sisäilmaongelmista ja kosteusvaurioista. Työkalun avulla dokumentoit kaikki kiinteistöön liittyvät tutkimukset ja katselmukset ja jaat tiedon vaivattomasti kaikille niille tahoille, jotka tietoa tarvitsevat. Havainnoista on helppo käynnistää tarvittavat kunnossapitotoimenpiteet ja palvelupyynnöt BEM-tietojärjestelmässä, jolloin kaikki toimenpiteet arkistoituvat samalla arvokkaaksi historiatiedoksi kiinteistön huoltokirjaan.

Sisäilma- ja kosteusongelmat ovat monen osapuolen yhteinen ongelma, joten ajantasaista tietoa tarvitsevat mm. rakennusten kunnossapidosta vastaavat, työsuojelu, sekä työterveyshuolto. Järjestelmän avulla tilaaja pystyy kootusti seuraamaan eri tutkimusten edistymistä, sekä tarkastelemaan toimenpiteiden toteutusta. Tilaajan on lisäksi helppo tarvittaessa osoittaa ja raportoida esimerkiksi kuinka paljon kouluja on tutkittu ja mitkä ovat tyypillisimmät ongelmat eri ikäisissä rakennuksissa.

BEM-Tutkimukset ja katselmukset sisältää mm. seuraavat ominaisuudet:

  • Luonnosraporttien käsittely ja liittäminen tutkimukselle
  • Ehdotettujen toimenpiteiden siirtäminen kunnossapito-ohjelmaan
  • Ehdotettujen toimenpiteiden siirtäminen palvelupyynnöiksi
  • Tutkimuksissa esille tulleiden toimenpide-ehdotusten seuranta kootusti
  • Tarkka muutoshistoria
  • Tutkimuksen julkaiseminen, jonka jälkeen näkyvissä laajemmalle joukolle
  • Kuvien ja dokumenttien liittäminen tutkimukselle

”BEM-Tutkimukset ja katselmukset on organisaation sisäilmatyöryhmän työkalu, josta löytyy vaivattomasti kaikki kohteessa suoritetut tai käynnissä olevat selvitykset erilaisin hakusanoin tai raportointitoimintojen avulla. Palvelun käyttö yhtenäistää toimintatapoja, joiden avulla parannetaan kiinteistöjen kuntoa, niiden elinkaaren aikaista tuottoa sekä ennen kaikkea varmistetaan tilojen terveellisyys,” summaa Petri Salo, myynti- ja asiakkuusjohtaja Buildercomilta.

 

BEM-Tutkimukset ja katselmukset on osa Buildercomin kiinteistöylläpidon tiedonhallintaan kehitettyä BEM-Ylläpito -kokonaisuutta.


Kysy lisää:

Myynti 040 450 3910 | sales@buildercom.fi

Katso kaikki myynnin yhteystiedot.Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!